Petani adalah pekerjaan paling ikhlas di indonesia


Petani adalah pekerjaan paling ikhlas di indonesia.
Kemiskinan Petani adalah abadi selain surga dan neraka.
Profesi yang terancam menjadi cerita rakyat.

"Lebih baik aku lelah mengejar matahari, daripada aku berdiam diri menunggu bintang jatuh"

Share this

Related Posts